Nová strategie posiluje roli krajů

08. ledna 2008
08 Led
Moderní obec
04.01.2008

Stát dá na prevenci kriminality v příštích čtyřech letech asi 400 milionů korun. Vyplývá to ze Strategie prevence kriminality na léta 2008-2013, kterou vláda schválila v polovině října 2007. S novou koncepcí se seznámili účastníci konference, kterou uspořádaly 10. prosince 2007 v Praze soukromá vysoká škola CEVRO Institut a Ministerstvo vnitra ČR (MV ČR). "Z 80 milionů korun určených pro rok 2008 si stát ponechá na podporu preventivních aktivit 8 milionů (10 %), 40 milionů (50 %) rozdělí krajům a 32 milionů (40 %) poskytne městům nad 25 tisíc obyvatel. V průběhu trvání strategie se volné prostředky budou moci přesouvat mezi republikovou, krajskou a městskou úrovní. Rok 2008 je tzv. přechodným obdobím, ve kterém finanční prostředky na dotace budou uloženy v kapitole ministerstva vnitra a o jejich přidělení v roce 2009 bude rozhodovat Republikový výbor prevence kriminality," konstatoval Mgr. Radek Jiránek, vedoucí oddělení preventivních programů a dobrovolnické služby MV ČR.
   V rámci nového systému je posílena zejména metodická a koordinační role role krajů vůči obcím spadajícím do jejich územní působnosti. Kraje ve spolupráci s okresními ředitelstvími Policie ČR měly do 15. listopadu 2007 vybrat města a obce s počtem obyvatel nižším než 25 tisíc pro zařazení do Programu prevence kriminality na rok 2008. Každému kraji byl určen limit počtu měst a obcí, a to na základě zatíženosti trestnou činností a dalšími rizikovými jevy, i počtu obyvatel kraje. Vybraná města a obce mohou zpracovat své programy prevence kriminality na rok 2008, zaslat je do 15. února 2008 na MV ČR a požádat o peníze na jejich uskutečnění. Podmínkou pro získání dotace je také 20% finanční podíl obce.
   Podobně i 47 velkých měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc bude plnit úkoly vyplývající z celorepublikové strategie. Zatímco dosud musela vycházet z jednoročních projektů, nyní při splnění stanovených podmínek budou mít zaručeno čerpání dotací na preventivní programy po dobu čtyř let.
   Konference se věnovala i městským kamerovým dohlížecím systémům, které podle JUDr. Tomáše Koníčka z odboru prevence kriminality MV ČR plní ve městech nezastupitelnou preventivní funkci, tj. vytváření bezpečných zón v exponovaných lokalitách. Zároveň jsou důležité pro aktuální koordinaci postupu bezpečnostních složek, hasičů, zdravotníků a dalších účastníků při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů. S Integrovaným systémem města Zlína seznámil Ing. Milan Kladníček, ředitel tamní městské policie, a o projektu Bezpečná Olomouc informoval tajemník stejnojmenné nadace Radim Schubert.

Moderní obec, 1/2008