Postkomunistické nedemokratické režimy / J. Holzer, S. Balík

20. prosince 2007 - Matěj Trávníček
20 Pro

Přečetli jsmeBrněnské vydavatelství Centrum pro studium demokracie a kultury vydalo v uplynulých měsících studii postkomunistických nedemokratických režimů, která je na českém knižním trhu ojedinělou publikací. Jako první se totiž uceleně věnuje výzkumu nedemokratických zemí v areálu bývalého Sovětského svazu.
   K tomuto tématu existuje dosud literatura cizí provenience, která se věnuje několika areálům od Latinské Ameriky, změnám na Iberském poloostrově až ke transformaci postkomunistického prostoru. Autoři západoevropských univerzit však často postrádají tolik cennou zkušenost s přechody a následnou transformací jednotlivých zemí střední a východní Evropy, že jsou jejich práce zkresleny způsobem nazírání problémů. Jinými slovy – západoevropské či americké práce zkoumají problémy postkomunistických zemí optikou vlastních zemí a nutně jim tak ucházejí fakta, která nelze do tohoto rámce vložit. Pohled přímých účastníků každodenních změn v těchto zemích je tedy zárukou větší autenticity.
   V postkomunistickém areálu vyšly dosud pouze publikace polského původu, v České republice je studie Jana Holzera a Stanislava Balíka průlomovou. V úvodní části autoři představují dosud známé teorie nedemokratických režimů (J. J. Linz, G. O´Donnell, F. Zakaria a další), stěžejní je však druhá partie, která stávající teorie aplikuje na postkomunistické země a přimíchává k nim zkušenosti autorů s reáliemi v těchto zemích. V závěru pak autoři obě části kombinují a předkládají revizi typologie nedemokratických režimů pro postkomunistické země.
   Odborné politologické obci, širší vědecké veřejnosti z řad příbuzných oborů a studentům sociálních nauk se dostává touto knihou do rukou práce, snažící se kriticky reagovat na aktuální debaty v této atraktivní výzkumné oblasti současné politické vědy. Autoři toto téma dlouhodobě přednášejí na Katedře politologie a jsou členy Institutu pro srovnávací politologický výzkum Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, četba tohoto svazku proto skýtá velmi inspirující zážitek.