Prosincová Akademie

20. prosince 2007 - Kamila Hubáčková
20 Pro

Již popáté v tomto roce pořádá CEVRO v tomto roce Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademii, jednoroční mezioborové studium ekonomie, politologie, práva, mezinárodních vztahů, politického marketingum, komunikace a veřejné prezentace. Stejně jako v předchozích letech se ke studiu přihlásilo několik desítek studentů, kteří pravidelně jednou měsíčně navštěvují kurzy uvedených oborů.

Zatím poslední byl na pořadu druhou prosincovou sobotu, kdy do Prahy zavítal brněnský politolog Vít Hloušek, doplněný „domácím“ prorektorem Vysoké školy CEVRO Institut Petrem Kolářem. Prvně jmenovaný se ve své přednášce věnoval me­zi­ná­rod­ně­-po­li­tic­ké­mu uspořádání světa v minulosti a různým typům vztahů mezi velmocemi. Petr Kolář pak pro studenty připravil přednášky z komunitárního práva a veřejné správy.

 

Za studenty jsou již první kurzy politologie či ekonomie

Prosincový blok Akademie byl již třetím v pořadí. Dosud akademici absolvovali říjnové kurzy komunikace a veřejné prezentace, politického marketingu a práva, resp. listopadové ekonomie a politologie. Přednášely již tradičně Jiří Frgal a Hana Svobodová nebo rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák.

Zajímavé přednášky však na studenty ještě čekají. V lednu zavítá na půdu LKA ekonom a výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku Petr Mach a politoložka Markéta Pitrová z Masarykovy univerzity. V dalším průběhu se pak před studenty objeví např. politologové CEVRO Institutu Ladislav Mrklas a Petr Sokol a opět Jiří Frgal. Další přednášející jsou pak v jednání.

Zájemci o studium však nemusejí smutnit. Již nyní se lze ke studiu Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie 2008/9 přihlásit na stránkách www.cevro.cz, kde také najdete veškeré informace.

Mezinárodním vztahům se věnoval v prosinci Vít Hloušek
Mezinárodním vztahům se věnoval v prosinci Vít Hloušek.


Josef Šíma se věnoval ve druhém bloku základům ekonomie.
Josef Šíma se věnoval ve druhém bloku základům ekonomie.