Druhý ročník filmového semináře

20. prosince 2007 - Kamila Hubáčková
20 Pro

Stejně jako loni, i letos se v prostorách CEVRO Institutu konají pravidelné filmové semináře Evropské hodnoty ve filmu. V tomto ročníku se filmy týkají pěti zásadních témat – holocaustu, antikomunismu, odboji, stalinismu a tajné policii. Seminář přináší kombinaci filmů z celé Evropy – pro návštěvníky budou připraveny filmy z Československa, Francie, Německa, Polska, Řecka či Sovětského svazu. Perlou semináře bude např. film proslulého režiséra Andrzeje Wajdy Popel a démant, vyprávějící příběh odbojáře Macieka Chelmickiho, který má za úkol odstranit komunistického funkcionáře. Rozhoduje se mezi osobním štěstím a obětováním se vyšším idejím. Kdo vydrží až do konce, může se těšit na oscarový snímek Životy těch druhých, který zobrazuje praktiky východoněmecké tajné policie Stasi. Lektory kurzů jsou i tentokrát Matyáš Zrno a Petr Slinták, seminář je organizován Vysokou školou CEVRO Institut a Občanským institutem za podpory Konrad Adenauer Stiftung.