Zákon o třetím – protikomunistickém – odboji

20. prosince 2007 - Jiří Liška
20 Pro

V krátké době po úspěchu se schválením vzniku Ústavu pro studium totalitních režimů přichází skupina senátorů s další zákonodárnou iniciativou vztahující se k období komunistické moci v Československu. Týká se účastníků III. odboje a odporu proti komunismu. Nový zákon připravujeme na podnět a ve spolupráci s Konfederací politických vězňů České republiky. Ztotožňujeme se s jejich přesvědčením, že je nutné odstranit jeden ze závažných nedostatků v dosavadním legislativním vypořádávání se s totalitní minulostí. Inspirací a povzbuzením nám bylo také přijetí obdobné právní normy na Slovensku.
   Náš návrh chce být naplněním i dotažením zákona o protiprávnosti komunistického režimu z roku 1993, dle kterého byl odpor i odboj občanů „legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty“. Předně stanoví podmínky pro vydání osvědčení účastníka III. odboje, kterému rovněž přiznává statut válečného veterána, a také odpůrce proti komunismu jako méně vyhrocené a v dopadu i méně riskantní formě boje s totalitou. Nezůstává tedy jen u deklaratorního a neadresného konstatování, že ne všichni se nelegitimní moci bez dalšího podvolili. Naopak umožňuje poukázat na konkrétní statečné muže a ženy a projevit jim ze strany státu úctu a vděčnost.
   Kromě toho je jednoznačněji vymezen cíl, který je hoden ocenění: tedy svrhnout nebo oslabit protiprávní komunistickou moc v naší zemi a obnovit svobodu a demokracii. Není možné do nekonečna spekulovat nad tím, zda sabotáže či ozbrojené akce jsou přiměřené reakce na bezpráví a zvůli totalitního režimu. To dříve nebo později vždy vede k rezignaci na jakékoli aktivní postavení se zlu. V tomto smyslu se rozšiřují rehabilitace i na tzv. „zbytkové tresty“ za trestné činy, které dosud nebyly shledány dostatečně „adekvátními“ a „směřujícími k ochraně základních lidských práv a svobod“.
   Současný zvýšený zájem mladých lidí o skutky jejich předků, rozsudek nad prokurátorkou Boženou Bro­žo­vou­-Po­led­no­vou, první porevoluční vláda, ve které nesedí žádný bývalý komunista, to vše svědčí o možná příznivější atmosféře ke skutečnému vyrovnávání se s minulostí, než byla kdykoliv dříve. Dobrým signálem je i to, že kongres ODS přijal usnesení, které poslance i senátory za tuto stranu vyzývá k podpoře zákona o III. odboji. Myslím, že chuť přihlásit se k hrdinům těžké doby tu je.