Valné shromáždění ENoP

26. listopadu 2007 - Jiří Kozák
26 List

ENoP (European Network of Political Foundations) je síť evropských think­-tanků a politických nadací, které se věnují propagaci demokracie a rozvojové pomoci. Je jedním z hlavních partnerů Evropské komise v této oblasti a vznikla v roce 2006. CEVRO je členem od založení této sítě.
   Ve středu 7. listopadu se v Bruselu uskutečnilo valné shromáždění ENoP. Na programu byla jednání o společných projektech na podporu demokracie, úprava pracovních stanov a volba nových orgánů sítě.
   Členem ENoP je 41 organizací napříč politických spektrem z devatenácti členských států EU. Většina kontaktů je provozována na bázi politických rodin Evropského parlamentu, ale jako partner pro orgány EU vystupuje síť jednotně.
   Večer před valným shromážděním se konala koordinační schůzka všech členů ENoP blízkých Evropské lidové straně – Evropským demokratům (ELS-ED). Na ní byly předjednány všechny změny, včetně personálních ve vedení ENoP.
   Valné shromáždění pak druhý den projednalo změnu pracovních stanov, aby více odpovídaly potřebám zvětšující se sítě ENoP. S tím souvisí i možnost zavedení právní subjektivity sítě. Ta bude v budoucnu důležitá pro správu projektů financovaných Evropskou komisí.
   Novým koordinátorem ENoP se stal Dr. Jürgen Wickert z Friedrich Naumann Stiftung, který vystřídal Dr. Petera Köppingera z Konrad Adenauer Stiftung (KAS), který síť vedl doposud.
   Nejvyšším orgánem ENoP je řídící výbor. Organizace blízké ELS-ED jsou v řídícím výboru reprezentovány nadací Hanse Seidela (HSS) z Německa, Eduardo Frei Stichting z Nizozemí a CEVRO v pozici náhradníka. Řídící výbor se schází pravidelně jednou za dva měsíce v Bruselu.
   Kromě valného shromáždění jsem jako zástupce CEVRO absolvoval jednání s reprezentanty HSS a KAS o možné spolupráci na projektech v jihovýchodní a východní Evropě, případně na Blízkém východě, kde se již CEVRO také angažovalo. Všechny tři organizace mají zájem na spolupráci, teď je důležité připravit projekty pro společné oblasti zájmu. CEVRO zde může těžit z dlouhodobě kvalitní spolupráce s oběmi nadacemi, které mají v evropských projektech na rozvoj demokracie bohaté zkušenosti.