Vědomostní test

09. listopadu 2007 - redakce
09 List

1/ Kolik politických frakcí v současnosti zasedá v EP?
a)             7
b)             8
c)             9

2/ Kdo je předsedou Evropské lidové strany?
a)             Wilfried Martens
b)             Hans Gört Pettering
c)             Franco Frattini

3/ Ve kterém roce byly založeny tři nejsilnější frakce EP (tehdy Společného shromáždění ESUO) – Skupina liberálů a spojenců, Křesťanskodemokratická skupina a Socialistická skupina?
a)             1952
b)             1953
c)             1963

4/ Který typ členství nemá Evropská socialistická strana?
a)             přidružené
b)             pozorovatelské
c)             individuální

5/ Která politická strana, původně člen socialistické skupiny, přestoupila v roce 2005 k EPP?
a)             Sociálnědemokratická strana (Portugalsko)
b)             Slovinská lidová strana
c)             Demokratická strana (Rumunsko)

 
6/ Která česká politická strana je plnoprávným členem ELDR?
a)             Občanská demokratická aliance
b)             Cesta změny
c)             Strana pro otevřenou společnost


7/
Ve které zemi má ELDR nejvíce členských stran?
a)             Velká Británie
b)             Itálie
c)             Holandsko


8/ Do které evropské politické strany spadá německá Die Linke?

a)             Evropská socialistická strana
b)             Strana evropské levice
c)             Identita, tradice, suverenita

9/ Která strana nepatří do skupiny ED v rámci parlamentní frakce EPP-ED?

a)             Strana důchodců
b)             Konzervativní strana
c)             Fine Gael

10/ Ve kterém kvaziparlamentním orgánu zasedá skupina ED odděleně od EPP?
a)             Výbor regionů
b)             Shromáždění Západoevropské unie
c)             Parlamentní shromáždění Rady Evropy

11/ Je polská strana Právo a spravedlnost členem EPP?
a)             ano
b)             ne

12/ Ve kterém roce se uskuteční nejbližší volby do EP?
a)             2008
b)             2009
c)             2010

13/ Který krajně pravicový politik šéfuje straně Euronat?
a)             Jean Marie Le Pen
b)             Jörg Haider
c)             Gianfranco Fini

14/ Ve kterém městě sídlí nově založené Hnutí za evropskou reformu?
a)             Praha
b)             Brusel
c)             Londýn

15/ Která evropská politická strana nemá ve svém znaku hvězdy, symbolizující EU?
a)             Evropská lidová strana
b)             Evropská socialistická strana
c)             Identita, tradice, suverenita

16/ Kdo je v současnosti nejvýše postavený českým europoslancem?
a)             Miroslav Ouzký
b)             Libor Rouček
c)             Vladimír Remek

17/ Která česká politická strana není plnoprávným členem žádné eurostrany?
a)             Strana demokratického socialismu
b)             Komunistická strana Čech a Moravy
c)             Křesťanská a demokratická unie – Československá
                strana lidová

18/ Která slovenská strana má zastavené členství v evropské politické straně?
a)             Smer – sociálná demokracia (v PES)
b)             Křesťanskodemokratické hnutie (v EPP)
c)             Slovenská národná strana (v Euronatu)

19/ Do jaké stranické rodiny patří Evropská svobodná aliance?
a)             krajně pravicové
b)             ekologické (zelené)
c)             etnicko-regionalistické

20/ Jaká koalice momentálně „vládne“ Evropské unii?
a)             Evropská lidová strana a Evropská socialistická
                strana
b)             Evropská lidová strana a Evropská liberální,
                demokratická a reformní strana
c)             Evropská socialistická strana a Strana evropské 
                levice

Správné odpovědi:
1/b, 2/a, 3/b, 4/c, 5/c, 6/a, 7/b, 8/b, 9/c, 10/c, 11/b, 12/b, 13/a, 14/c, 15/c, 16/a, 17/b, 18/a, 19/c, 20/a

Hodnocení:
0–7/ Šéfredaktor CEVRO Revue je spoluautorem publikace Eurostrany. Měli byste ji nalistovat.
8–14/ K volbám do EP půjdete slušně vybaveni.
15–20/ Vás by na hodinu mohli zaměstnat v informačním oddělení EP.