Problémy samospráv na půdě CEVRO Institutu

09. listopadu 2007 - Zbyněk Klíč
09 List

Ve spolupráci vysoké školy CEVRO Institut a europoslance a předsedy Svazu měst a obcí Oldřicha Vlasáka vznikla myšlenka uspořádat pracovní setkání zástupců obecních a krajských samospráv, zástupců ministerstev (například vrchní ředitel sekce legislativy a všeobecné správy Ministerstva vnitra Václav Henych), parlamentu, akademické obce a odborných médií s cílem diskutovat současné největší problémy, kterým samosprávy čelí. Konference se konala 18. října v budově školy. Po krátkém oficiálním úvodu prof. Dušana Hendrycha a Oldřicha Vlasáka se účastníci rozešli do tří pracovních skupin (vztah státní správy a samosprávy, financování obcí, obce a evropské fondy), ve kterých diskutovali své zkušenosti a navrhovali možná řešení. Ta byla shrnuta v odpolední části programu a zároveň se stanou součástí sborníku, který ke konferenci vysoká škola připravuje (sledujte www.cevroinstitut.cz , www.cevro.cz).

 

 Hlavním garantem akce byl europoslanec Oldřich Vlasák.
Hlavním garantem akce byl europoslanec Oldřich Vlasák