CEVRO v médiích v říjnu

09. listopadu 2007 - redakce
09 List

• Antidiskriminační zákon: kdo se v něm má vyznat?, Zbyněk Klíč, Lidové noviny, 3. 10. 2007
Nepotřebnost normy však pramení ze závažnějších postřehů. Stačí se jen podívat do zákoníku práce a čtenář zjistí, že tamější ustanovení jsou prakticky identická s tím, co navrhuje zákon proti diskriminaci (včetně definic přímé či nepřímé diskriminace). Logické řešení je tak spíše v novelizaci stávajících norem než příjímání nového předpisu, který řadu ustanovení dubluje a jen zbytečně zapleveluje právní řád. Návrh rovněž, zcela proti základním principům civilizovaných právních systémů, zavádí tzv. presumpci viny. Například nespokojenému zaměstnanci tak nyní bude stačit obvinit zaměstnavatele z diskriminace – a bude na obžalovaném, aby prokázal, že se diskriminace nedopustil. Činí tak navíc v ještě širším pojetí, než dělá evropská směrnice, která alespoň ustanovuje výjimku, kdy být použit nemusí. Ať již šlendrián, či záměrné překročení povinností, v praxi to například povede nikoliv ke snížení, ale naopak k dramatickému navýšení počtu neodůvodněných žalob, jejichž jediným smyslem je někomu se pomstít. České soudy tak budou zahlceny žalobami, jak ten který šéf obtěžoval svoji sekretářku, a závažné kauzy typu Grossových akcií jim budou unikat…

• V Polsku oslavuje Platforma, Zbyněk Klíč, blog.respekt.cz, 22. 10. 2007
Platformu, jak se dalo očekávat, volili zejména mladí lidé a fakt, že se podařilo ve výraznější míře nalákat tuto skupinu k volebním urnám, zřejmě rozhodl o tak výrazném vítězství dosud opoziční strany. PiS se na svého soka začal dotahovat až ve věkové skupině nad 40 let. Platforma získala mírně větší podporu mezi ženami než muži.

• Anketa k politickému marketingu, Ladislav Mrklas, Strategie, 22. 10. 2007