Liberálně-konzervativní eseje 2003-2007

11. října 2007
11 Řij

Objednejte si sborník vybraných esejů absolventů Liberálně-konzervativní akademie. Publikace obsahuje příspěvky na témata ekonomie, práva, politologie, politického marketingu, mezinárodních vztahů a komunikace a veřejné prezentace. Svými texty do sborníku přispěli i europoslanci doc. Nina Škottová a MUDr. Miroslav Ouzký.
Publikace obsahuje barevnou fotogalerii všech ročníků LKA.

Obsah publikace

Ekonomie
Jan Kocourek - Možnosti nezávislé fiskální politiky
Hana Dluhošová - Transformace Českých drah
Hana Lánová - Progresitivita daně z příjmu
Jaroslava Kypetová - Rovná daň aneb Modrá šance v roce T+2

Právo
Petr Židek - Lustrační zákon a problematika s ním spojená
Marie Kolovratová - Federální rozměr soudního dvora Evropských společenství
Dalibor Wijas - Jak léčit nejen korupci - rady a recepty nejen pro premiéra
Martina Dvořáková - Stát a podpora rodinného prostředí pro děti vyžadující pomoc

Politický marketing
Daniel Tůma - Politický marketing - umění vládnout v době informací
Jan Morava - Vizualizace v politice
Petr Ducháček - Politický marketing na malých obcích
Tereza Dostálová - (Ne) dobrovolníci v českých volebních kampaních
Jakub Oliverius - Re-positioning politických značek: Marketingová komunikace středu

Politologie
Jevgenij Sazankov - Politik a byrokrat - racionalita nade vše
Karel Novák - Dědictví antiky v moderních politických stranách a systémech
Pavlína Šulcová - Lesk a bída izraelské volební reformy z roku 1992: Parlamentní nebo prezidentskýsystém?
Stanislav Kubů - Fašismus - odvrácená tvář západní politické tradice
Daniela Rázková - Quo vadis křesťanská demokracie
Nina Škottová - Odkaz třetího odboje

Mezinárodní vztahy
Tomáš Ehler - Německé předsednictví a institucionální reforma EU
Alena Fimanová - Mají obavy Ruska z radarové základny v České republice reálný základ?
Helena Ruszová - Kde se v Češích bere tolik eurooptimismu?
David Grešák - Absorpční kapacita a politika rozšiřování EU
Miroslav Ouzký - Dočasný výbor pro otázky klimatických změn

Komunikace a veřejná prezentace
Zuzana Magurová - Manipulace
Lýdia Poláčková - Komunikace a úskalí komunikace s romským klientem
Jan Decker - Jak nezůstat sedět na politické střídačce