Test / Padesát let evropské integrace

09. července 2007 - redakce
09 Červ

1/ Který den v roce je slaven jako tzv. Den Evropy na základě přijetí Schumanovy deklarace?
a)             9. duben
b)             9. květen
c)             9. červen

2/ Které z uvedených států nepatří mezi zakládající členy EHS?
a)             Nizozemsko
b)             Itálie
c)             Španělsko

3/ Jak se jmenovalo první uskupení evropských států předcházející EU?
a)             Euratom
b)             Evropské společenství uhlí a oceli
c)             Evropské hospodářské společenství

4/ Ve kterém evropském městě byly založeny Evropské hospodářské společenství a EUROATOM?
a)             Řím
b)             Paříž
c)             Brusel

5/ Jak se nazývá dohoda z roku 1966, řešící francouzské požadavky na hlasování a financování zemědělství?
a)             Lucemburský kompromis
b)             Francouzská dohoda
c)             Dohoda EHS–Francie

6/ Ve kterém roce došlo k prvnímu rozšíření ES?
a)             1971
b)             1973
c)             1975

7/ Kdo byl předsedou přelomové Evropské komise, jež stála za prohloubením evropské integrace, např. prostřednictvím Jednotného evropského aktu?
a)             Jacques Delors
b)             Walter Hallstein
c)             Romano Prodi

8/ Ve kterém roce se konaly první přímé volby do Evropského parlamentu?
a)             1975
b)             1979
c)             1984

9/ Jakou smlouvou bylo přetvořeno Evropské společenství na Evropskou unii?
a)             Jednotný evropský akt
b)             Evropský pakt
c)             Maastrichtská smlouva

10/ V rámci kterého rozšíření vstoupilo do ES/EU Rakousko?
a)             druhého
b)             třetího
c)             čtvrtého

11/ Ve kterém holandském městě byla v roce 1996 poprvé revidována zakládající smlouva EU?
a)             Haag
b)             Rotterdam
c)             Amsterdam

12/ Co formulují tzv. kodaňská kritéria, přijatá v roce 1993?
a)             základní požadavky pro uchazeče o členství v EU
b)             základní podmínky pro stávající členy EU
c)             hlavní ideové principy EU

13/ Ve kterém roce podala Česká republika přihlášku do EU?
a)             1994
b)             1995
c)             1996

14/ Jak se jmenuje prozatím poslední smlouva revidující primární právo EU?
a)             Smlouva z Nice
b)             Smlouva nového milénia
c)             Evropský pakt II.

15/ Kdo předsedal tzv. Konventu o budoucnosti EU?
a)             José Barroso
b)             Günter Verheugen
c)             Valery Giscard d´Estaign

16/ Kolik zemí vstoupilo do EU v rámci zatím posledního rozšíření EU v roce 2004?
a)             8
b)             10
c)             12

17/ Jak se původně jmenoval Evropský parlament?
a)             Shromáždění ESUO
b)             Sněmovna ESUO
c)             Evropské parlamentní shromáždění

18/ Jak se jmenuje dokument, který má Evropské unii dopomoci ekonomicky dostihnout USA?
a)             Strategie o ekonomickém růstu EU
b)             Bílá kniha evropské ekonomiky
c)             Lisabonská strategie

19/ Kterému výboru předsedá poslanec Miroslav Ouzký?
a)             Rozpočtovému výboru
b)             Výboru pro dopravu a cestovní ruch
c)             Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

20/ Kolik států v současnosti používá euro jako svoji měnu?
a)             13
b)             14
c)             15

 

Správné odpovědi:
1/b, 2/c, 3/b, 4/a, 5/a, 6/b, 7/a, 8/b, 9/c, 10/c, 11/c, 12/a, 13/b, 14/a, 15/c, 16/b, 17/a, 18/c, 19/c, 20/a

 
Hodnocení:
0–7/ Měli byste si osvěžit základy Evropské unie.
8–14/ Máte dobrý přehled o tom, na čem Evropská unie stojí.
15–20/ Specialisté na dějiny Evropské unie by z Vás měli radost. Bravo!