Úspěšné zakončení IV. ročníku Akademie

09. července 2007 - Kamila Hubáčková
09 Červ

V sobotu 16. června byl složením závěrečných zkoušek a následným předáním diplomů úspěšně zakončen IV. ročník Liberálně-konzervativní akademie.
   Rovné tři desítky posluchačů nejprve úspěšně absolvovaly test skládající se z 20 otázek z pěti vyučovaných oborů: ekonomie, mezinárodních vztahů, politologie, práva a politického marketingu. Následně veřejně obhajovali své závěrečné eseje, které pod vedením konzultantů tvořili v minulých týdnech. Někteří z nich přitom využili počítačových prezentací. Všichni přítomní i v této části zkoušky uspěli.
   Od 18:00 hodin pak probíhalo v budově CEVRO slavnostní předání diplomů za účasti předsedy správní rady CEVRO Ivana Langera a premiéra ČR a člena CEVRO Mirka Topolánka. Závěrečného ceremoniálu se zúčastnil i zástupce tradičního partnera akademie, tedy Nadace Konrada Adenauera, Stefan Gehrold a členové obou zkušebních komisí – jinak též lektoři LKA: Alena Macková, Hana Svobodová, Jiří Frgal, Petr Mach, Petr Sokol a ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.
   Posluchači akademie, kteří se ze zdravotních či pracovních důvodů nemohli zúčastnit závěrečných zkoušek, počítají s tím, že studium ukončí v náhradním termínu, který bude vypsán na září 2007.
   V příštím akademickém roce bude LKA pokračovat již 5. ročníkem.


Celkové hodnocení kurzů (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)

kurzznámka
komunikace a veřejná prezentace1,3
mezinárodní vztahy1,34
politický marketing1,49
právo1,5
politologie1,55
ekonomie1,57

Celkové hodnocení LKA 2006/2007 (1 - nejlepší, 5 - nejhorší)
Celkové hodnocení LKA 2006/2007 (1 – nejlepší, 5 – nejhorší)


Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2006/2007
Absolventi Liberálně-konzervativní akademie 2006/2007