Setkání středopravicových nadací v Praze

09. července 2007 - Jiří Kozák
09 Červ

Ve dnech 24.–27. května se v prostorách Měšťanské besedy uskutečnilo setkání zástupců osmnácti středopravicových nadací a institucí, pořádané Mezinárodním republikánským institutem. Na organizaci mítinku se podílelo i CEVRO.

Prezentace nových institucí a představení CATO Institute
První pracovní blok byl připraven na pátek. Během dopoledne bylo na programu představení nových středoevropských a východoevropských institucí – před řečnický stůl tak postupně usedli reprezentanti think tanků z Bulharska, Litvy, Slovinska a Slovenska a mluvčí srbské strany G17 Plus, kteří nastínili problémy, genezi a působnost své organizace. Srbský mluvčí např. upozornil na řadu komplikací, které stojí v cestě v prosazení přidružených organizací jeho politické strany a jako hlavní problém uvedl neexistenci právní úpravy pro politické nadace.
   Po obědě přišla na řadu prezentace amerického libertariánského CATO Institute, který v mnoha ohledech představuje vzor pro středoevropské nadace. Nejzajímavější na jeho organizaci je způsob financování, který je ze 70 % zajišťován individuálními dary.
   Pro české zástupce byla „známou tváří“ Konrad Adenauer Stiftung nadace, zastupovaná projektovým manažerem Tomislavem Delinicem. Ten ve svém příspěvku shrnul strategii financování jednotlivých nadací ve střední a východní Evropě, které bude v budoucnu zaměřeno na projekty věnované mládeži. V prezentaci západoevropských partnerů pak pokračovala nadace FAES ze Španělska, Constantine Karamanlis Institute for Democracy z Řecka a politická nadace Evropské lidové strany.

Možnosti regionální spolupráce
Konkrétní možnost spojit znalosti západoevropských nadací s jejich středoevropskými a východoevropskými protějšky je projekt „Jak přežít v opozici a příště vyhrát“ polské nadace CREO, která svůj záměr na setkání rovněž prezentovala. Jeho cílem je pomocí vzdělávání členů Občanské platformy, s níž nadace spolupracuje, vypracováním programu či zlepšením vztahu s médii dopomoci straně k volebnímu vítězství. CREO vzniklo minulý rok za pomoci CEVRO.
   V druhém sobotním bloku diskutovali zástupci nadací možnosti regionální spolupráce na dalších společných projektech, například společných prohlášeních participujících nadací či vzdělávacích kurzech. Na řadě z nich se bude podílet i CEVRO.