Problematika volebního práva na půdě CI

09. července 2007 - Petr Kolář
09 Červ

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF vědecký seminář pořádaný u příležitosti 100. výročí zavedení všeobecného a rovného volebního práva.
   V dopoledním bloku vystoupil Milan Hlavačka, který analyzoval postavení Čechů v rámci předlitavského politického systému. Další z lektorů CI, Luboš Velek, následně představil postoje českých liberálních stran k rozšiřování volebního práva, které měly daleko do jednotnosti. Jan Galandauer v závěru přednesl základní fakta o postoji rakouské sociální demokracie k rozšiřování volebního práva a zaspekuloval, zda vítězstvím v tomto boji strana nezískala spíše vítězství ­Pyrr­hovo.
   Po obědě přišla na řadu politologická část, v níž vystoupili Daniel Kunštát, Roman Joch a Jan Kubáček. Diskutovala se řada témat – vliv volebního práva na vývoj politických stran, idea volebního práva a možnosti její změny či alternativa elektronického hlasování. Podle Romana Jocha tvoří dva hlavní argumenty pro rozšíření volebního práva, z původní zásady „vol podle výše daní“, možnost politického vzdělávání a také zvyšování loajality prostřednictvím účasti na moci. Zásadní otázkou však není kdo má vládnou, ale jak vládnout, uvedl. Hrozba nátlaku, ale i nákladnost či rozpor s ústavním pořádkem ČR jsou jen některá z negativ, která zpochybňují všeobecné nadšení pro zavedení elektronického hlasování, uvedl v závěru na toto téma Jan Kubáček.