Na třetích Libereckých rozhovorech o euroústavě a velké koalici

09. července 2007 - Jiří Kozák
09 Červ

Již tradičně se konají v první polovině roku Liberecké rozhovory. Těch se na pozvání nadace Konrad Adenauer Stiftung, Evropské akademie pro demokracii a CEVRO, účastní členové středopravicových parlamentů České republiky, Německa a letos poprvé i Portugalska (předsedá EK v druhé polovině roku). Rozhovory se první červnový den konaly v liberecké Liebigově vile pod tradiční záštitou předsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky.
   Za ODS se setkání zúčastnili předseda Senátu Přemysl Sobotka, senátor Miroslav Škaloud a poslanec Jan Morava. KDU-ČSL reprezentovali senátor Adolf Jílek a poslanec Jiří Carbol. CDU zastupovali poslanci Bundestagu Michael Kretschmer a Maria Michalk, Saský zemský sněm reprezentoval Andreas Grapatin. Za Bavorskou CSU přijel poslanec Thomas Silberhorn. Portugalskou sociální demokracii na setkání reprezentovali poslanci Luis Ferreira a Melchior Morreira.
   Jednání zahájili Stefan Gehrold a Přemysl Sobotka. Ten ve své řeči uvedl, že EU není v krizi, jak mnozí tvrdí, ale na křižovatce. Je důležité, jakým směrem se teď vydáme a je úkolem středopravicových stran, aby se životy občanů nestaly předmětem centrálního evropského plánování.

Evropská ústava – projekt minulosti nebo budoucnosti?
S úvodním referátem k prvnímu tématu vystoupil senátor M. Škaloud. Zdůraznil, že ústavní smlouva prokazuje EU medvědí službu, když neřeší problémy, které Unie má, naopak vytváří nové.
   L. Ferreira řekl, že nový text by měl vycházet ze současné smlouvy. Zdůraznil, že je nutné více diskutovat o úloze národních parlamentů. Svou řeč shrnul konstatováním, že EU potřebuje udělat menší, ale o to pevnější krok vpřed.
   Třetím řečníkem bloku byl poslanec za CSU Thomas Silberhorn. Přirovnal EU k USA a řekl, že jednotlivé státy severoamerické federace jsou v některých záležitostech daleko méně regulované, než státy Evropské unie. Zároveň se vyslovil pro intenzivnější spolupráci zákonodárců národních parlamentů při projednávání evropské legislativy.
   V diskusi mimo jiné zaznělo, že EU se musí přiblížit občanům, jinak nikdy nevyřeší své problémy. I z toho důvodu by měl být striktně dodržován princip subsidiarity a diskuse by se měla znovu věnovat vrácení některých pravomocí na národní úroveň.

Velká koalice – nouzové řešení nebo model budoucnosti?
Druhý blok zahájil rekapitulací povolebního vývoje v ČR poslanec Jan Morava. Michael Kretschmer uvedl, že v Německu nikdo neočekával výsledek, který nakonec vedl k velké koalici. Ta již teď má v Německu za následek posilování extrémních stran na obou stranách politického spektra.
   Z diskuse jednoznačně vyplynulo, že velká koalice je nestandardní řešení, které má sloužit pouze k překlenutí velmi problematického období.