Mělo by Turecko vstoupit do Evropské unie?

09. července 2007 - redakce
09 Červ

Daniel ReisigelDaniel Reisiegel
poslanec PSP ČR

Od Evropské unie požaduji hlavně volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob tak, jak vyplývá z primárního práva unie. Vstupem Turecka se trh značně rozšíří jak co do rozlohy území, tak i rozsahu zboží a služeb. Po splnění zejména politických podmínek, které EU standardně po nových členech vyžaduje, jsem pro.


Michal ThimMichal Thim
analytik Asociace pro mezinárodní otázky

Ptáme-li se z pozice Turecka, tak ano. Vstup Turecka do Evropské unie by pro tuto zemi, nacházející se na geopolitické křižovatce, znamenal zodpovězení otázky její příslušnosti a zároveň potvrdil dlouhodobé směřování zahraniční politiky Turecka. Turecko má v každém případě EU co nabídnout, zejména v oblasti energetické bezpečnosti, oblasti v poslední době tak diskutované. Přístupový proces – zatím ne příliš konstruktivně pojatý – by měl zaručit, že Turecko bude připravené stát se ve všech ohledech plnohodnotným členem EU.


Petr Robejšek
ředitel Haus Rissen Hamburk

Podle mého názoru není silná a vnitřně provázaná EU v našem národním zájmu. Proto vítám vše, co by přispělo k rozmělnění EU. Vstupem Turecka by vzrostl počet nesourodých členů a poklesla by soudržnost a akceschopnost EU.