Deset důvodů, proč přijmout reformu veřejných financí

09. července 2007 - Ivan Langer
09 Červ

V uplynulém měsíci prošla Poslaneckou sněmovnou první část reformy veřejných financí. Ač sociální demokracie, jako již tradičně, nepřišla s vlastním návrhem a v budoucnu se to dá asi jen těžko očekávat, dovolím si předložit deset argumentů, proč by reforma měla být přijata.

1/ Snížení zadlužení České republiky
Nejdůležitější na celé reformě je snaha zastavit neustále narůstající český veřejný dluh, eskalující v době vlád sociální demokracie. Nepřijde-li reforma, každý rok se deficit zvýší o sto miliard.

2/ Snížení daňového zatížení
Vedle stabilizace veřejných rozpočtů je klíčovým snížení daní. Reforma snižuje daně fyzickým osobám i korporacím a rozšiřuje skupiny osvobozené od daně dědické a darovací. Složená daňová kvóta po reformě poklesne.

3/ Důchodová reforma
Střední délka života každoročně narůstá a za stávajícího stavu je penzijní systém trvale deficitní. Nedojde-li k reformě, dluh za sto let vzroste na 250 % HDP. Reforma zjednodušuje možnost v důchodu si přivydělat.

4/ Motivace pracovat
Reforma zavádí dávky ve formě poukázek, které zabrání zneužívání sociálního systému. Ti, kdo nebudou aktivně hledat práci, dostanou pouze existenční minimum. Zpřísní se postihy za hrubé porušení kázně.

5/ Stabilizace zdravotnictví
Přestože nemocnost je u nás jedna z nejnižších, Česká republika je na špici návštěv u lékaře. Každý Čech v průměru spotřebovává devět léků, přesto celková hodnota nepoužitých léčiv činí až 10 miliard. Poplatky u lékaře pomohou systém stabilizovat a zároveň posílí zodpovědnost pacienta.

6/ Podpora rodin s dětmi
Reforma významně zvyšuje slevy na dani na druhého z manželů, dává svobodu matce, jakou si vybere mateřskou. Všech deset příjmových skupin rodin si po reformě polepší.

7/ Rušení nepotřebné pomoci
Podle dnešního systému dostávají sociální příplatek rodiny s příjmem 2,2 násobku životního minima, tedy i ty, které berou v průměru přes 20 tisíc. Reforma zaciluje pomoc potřebným.

8/ Zjednodušení podnikání
Předkládaný návrh ruší registrační pokladny, nesmyslně zavedené sociální demokracií. Zjednodušuje způsob podání daňového přiznání a rozšiřuje editační povinnost.

9/ Zrovnoprávňuje obce
Navazující novela zákona o rozpočtovém určení daní zrovnoprávňuje finanční postavení obcí rozšířením kritérií pro výpočet i snížením skokovosti mezi jednotlivými skupinami.

10/ Splnění požadavků EU
Reforma plní nezbytné požadavky Evropské unie (vyrovnání spotřební daně, nové ekologické daně), bez nichž bychom byli vystaveni hrozbě sankcí a neposkytnutí dotací.