Petr Robejšek a Oldřich Vlasák na LKA

28. května 2007 - Kamila Hubáčková
28 Kvě

Poslední březnová sobota na Li­be­rál­ně­-konzervativní akademii byla zpestřena návštěvou pana docenta Petra Robejška, experta na mezinárodní vztahy, ředitele Mezinárodního institutu pro politiku a ekonomiku Haus Rissen. Jeho přednáška, která byla vedena velmi profesionálně, se týkala tématu národní zájmy a s tím související aspekty.
   Charisma Robejškovy osobnosti a dynamika jeho projevu rozproudila i studenty k živé diskusi. Dalo by se říci, že ho nenechali vydechnout ani o přestávce při kávě, kdy byl studenty neustále obklopen a uváděl je do tajů mezinárodní politiky.
   Lekce z politologie na téma zájmové skupiny a politický systém v České republice vedl ředitel CEVRO Ladislav Mrklas.

Návštěva poslance EP Oldřicha Vlasáka
Na již sedmý blok přednášek dubnové akademie zavítal  Oldřich Vlasák, poslanec Evropského parlamentu, který zahájil krátkou přednáškou na téma Struktura a pravomoci EP. Studenti tak byli nejenom seznámeni s chodem parlamentu, ale přednášející jim přiblížil i náplň své práce a působení v EP. Poté se slova ujala Markéta Pitrová z Fakulty sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a navázala na předešlou přednášku lekcí o Evropské unii a mezinárodní integraci. Ve druhé skupině se představil Petr Kolář, prorektor CEVRO Institutu, který se zabýval tématem Veřejné a komunitární právo.
   Závěrem bych chtěla připomenout, že zatímco se chýlí ke konci nábor nových posluchačů Li­be­rál­ně­-kon­zer­va­tiv­ní akademie, stávající studenti se připravují na závěrečné zkoušky (skládající se z písemného testu a veřejné obhajoby písemné práce), které se budou konat 16. června 2007 v budově CEVRO Institutu.