Kompetenční spor o zdravotní služby na půdě EP

28. května 2007 - Milan Cabrnoch
28 Kvě

Evropský parlament začal před několika měsíci projednávat Zprávu o důsledcích a dopadech vyjmutí zdravotních služeb ze směrnice o službách na vnitřním trhu Evropské unie. Zdravotní služby byly vyčleněny ze směrnice o službách na vnitřním trhu Evropské unie v květnu minulého roku. Od té doby začala na půdě Evropského parlamentu živá diskuse o tom, kam tyto služby zařadit, dokonce padaly návrhy o vypracování samostatné směrnice o zdravotních službách v rámci Evropské unie. V Evropském parlamentu se tato zpráva projednává ve třech různých výborech: Výboru pro zaměstnanost a sociální politiku, Výboru pro vnitřní trh a Výboru pro životní prostředí, ochranu veřejného zdraví a bezpečnost potravin. O tom, kterému z nich projednávání zprávy opravdu náleží, se vedl na půdě Evropského parlamentu nemalý spor.
   Výbor pro zaměstnanost a sociální politiku prosazuje rovný přístup občanů ke zdravotním službám, definuje tyto služby jako nedílnou součást evropského sociální modelu a přistupuje k nim z hlediska sociálního zabezpečení občanů. Prosazuje především princip solidarity a odmítá uznat zdravotní služby za komoditu, se kterou se běžně obchoduje na trhu.
   Zpráva je v kompetenci Výboru pro vnitřní trh, který k celé věci zaujímá nejvíce liberální postoj ze všech výborů. Zabývá se především přeshraničním poskytováním zdravotních služeb, řeší oblast úhrady nákladů a zasazuje se o lepší informovanost zdravotníků i pacientů.
   Posledním výborem, který se zprávou zabývá, je Výbor pro životní prostředí, ochranu veřejného zdraví a bezpečnost potravin. Prioritou tohoto výboru je ochrana zdraví spotřebitelů, což ale s volným pohybem zdravotních služeb má máloco společného.
   Nejen rozpor mezi jednotlivými výbory v EP, ale také neochota starých členských zemí otevřít své trhy pracovním silám z nových členských zemích ukazuje, že vyjmutí zdravotních služeb ze směrnice o službách na vnitřním trhu bylo velkou chybou. Vedle velmi nejasného stávajícího systému vzájemného uznávání kvalifikace potřebuje EU dokončit vnitřní trh se zdravotními službami, kdy poskytovatel, který získal licenci pro poskytování dané služby ve svém členském státě, může tyto služby poskytovat i v ostatních členských zemích.