Budeme dotovat do roku 2013 Evropskou unii?

28. května 2007 - Petr Bratský
28 Kvě

Ve sněmovně předsedám podvýboru pro evropské fondy, kam jsme nedávno pozvali ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka a také členku vládního vyjednávacího týmu pro Národní strategický referenční rámec (NSRR) a Operační programy (OP) Miroslavu Kopicovou, aby nám poskytli informace o čerpání peněz z EU.
   Česká republika se může v letech 2007–2013 koupat v přílivu stovek miliard korun z EU, musí se ovšem naučit dobře plavat v bludných proudech zúčtovacích a vyhodnocovacích mechanismů, kterými jsou peníze rozdělovány. Mechanismy čerpání a vyhodnocování jednotlivých programů si můžeme do značné míry stanovit sami, ale bruselští úředníci budou bedlivě sledovat, zda to odpovídá dohodnutým principům a podmínkám. Paradoxně se také může stát, že si sami na sebe vymyslíme přísnější a složitější byrokratický postup, EU nám jej s kroucením hlavou schválí, ale pak bude trvat na jeho dodržení, i když se ukáže, že jej naši žadatelé nemohou naplnit.
   Podivení evropských úředníků vzbudil počet našich operačních programů – celkem 24. Zdál se jim příliš velký a obávali se, že tím vzniknou problémy při plnění programů a utrpí jejich transparentnost. Za vlád ČSSD, kdy na ministerstvech vznikaly první podklady pro čerpání z fondů EU, vládl veliký chaos, každé ministerstvo vytvořilo několik vlastních programů, které umožňují průnik financování z různých typů fondů, což je nepřípustné, je to ostře sledováno a výrazně se zvyšuje možnost zamítnutí jednotlivých projektů. Ty evropské země, které jsou tradičně v čerpání velmi úspěšné, používají nejvýše 4–6 operačních programů, což jim umožňuje mnohem větší flexibilitu. Podle Miroslavy Kopicové se našim vyjednavačům podařilo přesvědčit evropské komisaře, že řídící orgány každého z 24 českých OP budou plně zodpovědné za to, jak naloží s finančními prostředky a budou garantovat to, že nedojde k průnikům různých fondů.
   V polovině května má být český NSRR dokončen a odeslán Evropské komisi k posouzení. Doufejme, že vše proběhne hladce a 29. června by jej mohla při své návštěvě ČR slavnostně podepsat evropská komisařka pro regionální politiku Danuta Hübnerová. Již na podzim by pak doputovaly první peníze na místa určení.