Minulost a perspektivy vývoje volebního práva v českých zemích - seminář 1.6.2007

16. května 2007 - CEVRO News
16 Kvě

Vysoká škola CEVRO Institut uspořádala ve spolupráci s Ústavem českých dějin FF vědecký seminář pořádaný u příležitosti 100. výročí zavedení všeobecného a rovného volebního práva.
   V dopoledním bloku vystoupil doc. Milan Hlavačka, který analyzoval postavení Čechů v rámci předlitavského politického systému. Další z lektorů CI, Luboš Velek, následně představil postoje českých liberálních stran k rozšiřování volebního práva, které měly daleko do jednotnosti. Jan Galandauer v závěru přednesl základní fakta o postoji rakouské sociální demokracie k rozšiřování volebního práva a zaspekuloval, zda vítězstvím v tomto boji strana nezískala spíše Pyrrhovo vítězství.
   Po obědě přišla na řadu politologická část, v níž vystoupili Daniel Kunštát, Roman Joch a Jan Kubáček. Diskutovala se řada témat - vliv volebního práva na vývoj politických stran, idea volebního práva a možnosti její změny či alternativa elektronického hlasování.

 


Seminář se konal v atriu Měšťanské besedy    Na semináři vystoupil mj. doc. Milan Hlavačka


Luboš Velek, lektor CI     Přednesené příspěvky vyvolaly řadu dotazů.

Program:

Historický blok (10.00-12.00)

10.00-10.10 Zahájení semináře

10.10-10.30 Milan Hlavačka: Národ a volby: zastoupení Čechů  v předlitavském a československém volebním systému

10.30-10.40 Diskuse

10.40-11.00 Luboš Velek: Idea všeobecného volebního práva v českém liberálním táboře 1861-1914

11.00-11.10 Diskuse

11.10-11.30 Jan Galandauer: Všeobecné hlasovací právo – Pyrrhovo vítězství rakouské sociální demokracie (1907-1914)?

11.30-11.40 Diskuse

Politologický blok (13.30-16.00)

13.30-13.50 Miroslav Novák: Rozšiřování volebního práva a geneze moderních politických stran

13.50-14.00 Diskuse

14.10-14.30 Daniel Kunštát: Volby v masových demokraciích a problém (ne)kompetence politické veřejnosti

14.30-14.40 Diskuse

14.40-15.00 Přestávka

15.00-15.20 Roman Joch: Všeobecné volební právo z hlediska svobody –  základní lidské právo, anebo pošetilost?

15.20-15.30 Diskuse

15.30-15.50 Jan Kubáček: Proměny hlasování jako odpověď na krizi důvěry

15.50-16.00 Diskuse

Přihlášky na seminář s Vaším jménem a kontaktem zasílejte na info@vsci.cz.