Vědomostní test-Český stranický systém po roce 1989

30. dubna 2007 - redakce
30 Dub

1/ Kdo byl prvním pčedsedou OF?
a)             Václav Klaus
b)             Václav Havel
c)             Petr Pikhart

2/ Jak se jmenovalo uskupení pravicových poslanců Federálního shromáždění, zformované v září 1990?
a)             Meziparlamentní pravice
b)             Pravicový klub
c)             Meziparlamentní klub demokratické pravice

3/ Kdo byl prvním předsedou obnovené sociální demokracie?
a)             Jiří Horák
b)             Rudolf Battěk
c)             Miloš Zeman

4/ Ve kterém roce vznikla Občanská demokratická aliance
a)             1989
b)             1990
c)             1991

5/ Jak se jmenovala jedna ze dvou stran křesťansko-demokratické provenience, která později splynula s ODS?
a)             Křesťanská unie
b)             Křesťanskodemokratická strana
c)             Křesťanskodemokratická lidová strana

6/ Jak se jmenovala nejvýznamnější tiskovina SPR-RSČ?
a)             Politické republikánské noviny
b)             Politické noviny Republika
c)             Republikánské noviny

7/ Ve kterém městě vznikla ODS?
a)             Olomouc
b)             Brno
c)             Ostrava

8/ Ve které straně působili na počátku devadesátých let dnes známí publicisté Emanuel Mandler či Bohumil Doležal?
a)             ODS
b)             Občanské hnutí
c)             Liberálně demokratická strana

9/ Jak se v letech 1997–2004 jmenovala mládežnická organizace KDU-ČSL?
a)             Mladí křesťanští demokraté
b)             Křesťansko-demokratická mládež
c)             Junior klub křesťanských demokratů

10/ Ve kterém roce vstoupil v platnost dlouhodobý politický program ODS?
a)             1995
b)             1996
c)             1997

11/ Kdo se stal prvním lídrem Čtyřkoalice?
a)             Jaroslav Kopřiva
b)             Karel Kühnl
c)             Cyril Svoboda

12/ Kde se konalo ustavující zasedání Unie svobody?
a)             v Hradci Králové
b)             v Litomyšli
c)             v Pardubicích

13/ Jak se jmenovala koalice Liberálně-sociální unie, Zemědělské strany a Českomoravské strany středu?
a)             Českomoravská unie středu
b)             Unie středových stran
c)             Koalice středu

14/ Jak se jmenuje nejvýznamnější strana romské menšiny?
a)             Strana romské menšiny
b)             Romská občanská iniciativa
c)             Romská strana

15/ Ve kterém roce se integrovala Demokratická unie do Unie svobody?
a)             2001
b)             2002
c)             2003

16/ Jak se jmenuje současný hlavní politický reprezentant moravských zájmů?
a)             Moravané
b)             Moravská strana
c)             Strana Moravanů

17/ Kolik stran tvořilo vládu Josefa Tošovského v roce 1998 (mimo nestraníků)?
a)             2
b)             3
c)             4

18/ Jak se jmenuje senátorský klub, sdružující nezávislé politiky středopravé orientace?
a)             Klub otevřené demokracie
b)             Demokratický klub
c)             Klub pro otevřenou demokracii

19/ Ve které politické straně začínal současný předseda Zelených Martin Bursík?
a)             Křesťansko demokratická unie
b)             Svobodní demokraté
c)             Občanské hnutí

20/ Kdo byl prvním předsedou Strany konzervativní smlouvy, odtržené od ODA?
a)             Ivan Mašek
b)             Michael Žantovský
c)             Pavel Bratinka

 

Správné odpovědi:
1/a, 2/c, 3/a, 4/a, 5/b, 6/b, 7/a, 8/c, 9/c, 10/a, 11/c, 12/b, 13/a, 14/b, 15/b, 16/a, 17/b, 18/a, 19/c, 20/a


Hodnocení:
0–7/ Měli byste zaměřit na historii a zkoumat základy českých politických stran.
8–14/ O českém stranickém systému toho víte dost, k dokonalosti ale kapka chybí.
15–20/ Vy přesně víte, v jakém prostředí se české strany pohybují.