Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni / Petr Fiala, Miroslav Mareš, Petr Sokol

30. dubna 2007 - Jiří Kozák
30 Dub

Eurostrany. Politické strany na evropské úrovniZatím poslední publikací, věnující se vývoji politických stran na evropské úrovni byly Evropské politické strany v roce 2001. V dalším období byly zpracovány pouze sborníky se specifickou tematikou (např. ideové profily) a stati, souhrnná publikace však vyšla až letos pod názvem Eurostrany: Politické strany na evropské úrovni. Na jejím zpracování se podíleli brněnští politologové Petr Fiala, Miroslav Mareš a politolog CEVRO Institutu a šéfredaktorem CEVRO Revue Petrem Sokolem.
   Základním kamenem knihy je analýza vývoje jednotlivých stranicko-politických subjektů. Každá kapitola nejprve vymezuje stranu v rámci tzv. stranické rodiny, stručně charakterizuje její vývoj, nastiňuje organizační strukturu a programatiku. V závěru pak každou část doplňuje tabulka plnoprávných a přidružených členů a pozorovatelů. Čtenář tak má možnost získat přehled o etablovaných stranách – Evropské lidové straně, Evropské sociálnědemokratické straně či Evropské liberální, demokratické a reformní straně, ale i o méně známých krajně levicových i krajně pravicových skupinách či eurofederalistických stranách. V závěrečné části publikace přináší přehled politických skupin v kvaziparlamentních orgánech mezinárodních organizací v Evropě (Výbor regionů, Parlamentní shromáždění Rady Evropy aj.) a také rozbor evropského systému politických stran z pera čerstvého rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy.
   Publikace je pozoruhodná především svým podrobným záběrem u známých i zatím méně analyzovaných subjektů (jako příklad může sloužit kapitola k Evropské demokratické unii, Hnutí pro evropskou reformu a Alianci pro Evropu národů) a stejně tak systematickým vymezením eurostran po politologické i právní stránce. Novinkou je pak zařazení stran v rámci stranických rodin. Bez nadsázky lze říci, že publikace představuje učebnici evropských politických stran.