Myslíte si, že je možné v evropském kontextu v záležitostech muslimů rozhodovat s poukazem na korán?

30. dubna 2007 - redakce
30 Dub

Jan MoravaJan Morava
poslanec

Nedomnívám se, že by to bylo vhodné. Tak jako příslušníci evropských národů musí v zemích, které se řídí právem šaríja, tolerovat místní pravidla, mají muslimové respektovat zvyklosti evropské civilizace. Nedovedu si představit, že by muslimům bylo v evropských státech umožněno například mnohoženství, naproti tomu třeba zakazování nošení tradičních šátků do škol považuji za zbytečné, to nijak evropský společenský řád nenarušuje.


Marek BendaMarek Benda
poslanec

Evropa (respektive jednotlivé evropské země) je vyrostlá na křesťanství a jeho postulátech. Přesto v důsledku sekularizace moderních států se dnes žádné evropské rozhodování neodvolává na Starý a Nový zákon nebo kanonické právo. Chceme-li hájit nějakou svobodu vyznání ve veřejném prostoru, pak musíme začít od tradičních evropských náboženství. Až bude respektována svoboda svědomí křesťanů v etických otázkách (účast na potratech, rozvodech, registrovaném partnerství a dalším), tedy možnost se s odvoláním na své svědomí takových aktů neúčastnit ani jako lékař či osoba veřejně činná, pak se můžeme začít bavit i o právech vycházejících z koránu. Dělat to obráceně je strašlivý nonsens a přesně výraz mylné politiky multikulturalismu, kdy vlastní hodnoty jsou nerespektovány a zesměšňovány, ale cizí hodnoty jsou nedotknutelné.


Petr PakostaPetr Pakosta
senátor

Člověk by měl vždy respektovat nejen právo, ale i historické a kulturní tradice země, ve které se rozhodl žít. To platí pro kterýkoliv stát světa. Pokud se někdo rozhodne pro život v některém evropském státě s jeho sociálními výhodami, relativní svobodou a možnostmi, které tento život nabízí, měl by také přijmout i určitá omezení, která život v tomto konkrétním státě přináší.