Cílem krajů je podpořit ekonomický růst v regionech

30. dubna 2007 - Libor Lukáš
30 Dub

V posledním roce se velmi intenzivně zabývám problematikou přípravy Regionálních operačních programů a přípravou samotných regionů na čerpání peněz z fondů Evropské unie v současném plánovacím období. Jde o nástroj, který nám společně s dalšími může pomoci výrazně podpořit ekonomický růst v jednotlivých regionech a tedy také ve Zlínském kraji. Přistupujeme k němu naprosto pragmaticky a při vědomí jeho mnoha nedokonalostí. Nicméně je to reálná příležitost jak do regionů přivést investiční peníze, které budou v případě správného využití generovat růst.
   Mým hlavním cílem v této oblasti je nyní to, aby subjekty v našem kraji byly na možnosti čerpání financí připraveny, měly dostatek informací a získaly z připravených financí napříč všemi programy výrazný podíl. Zkrátka, aby si z nabízeného krajíce ukously co největší díl. V tom nyní pragmaticky spatřuji významnou roli regionální samosprávy.
   Vytváření podmínek pro ekonomický růst a rozvoj podnikání je totiž jedním ze základních úkolů vedení krajů. Jen pokud bude v regionu dostatek kvalitních a atraktivních zaměstnavatelů, kteří budou nabízet dobře placenou práci, budou se v něm lidé cítit spokojeně. S tím samozřejmě, konkrétně ve Zlínském kraji, souvisí zvyšování úrovně vybavení dopravní infrastrukturou, zejména dálniční. Ta se směrem do našeho regionu poměrně intenzivně buduje a já jsem přesvědčen, že v průběhu zhruba pěti let hendikep horší dopravní dostupnosti poměrně výrazně omezíme. Ekonomický růst souvisí také s rozvojem vzdělanosti, kterou u nás zajišťuje rychle se rozvíjející Univerzita Tomáše Bati s moderními obory a také další vysoké školy. Všem těmto oblastem mohou evropské peníze pomoci, mohou být nástrojem efektivních a prorůstových investic.
   Kroky, které v této oblasti v současné době činíme, jsou kroky dlouhodobými, z nichž budou mít hlavní užitek naše děti. Právě v tomto přístupu spatřuji podstatu seriozní a praktické regionální politiky. Pomocí konkrétních nástrojů a činů zlepšovat konkurenceschopnost území, vytvářet pracovní místa a tak umožnit lidem kvalitní život. Prosperující a silné regiony navíc vytvářejí dobrý základ ekonomickému růstu celé země.