Úvodník

27. dubna 2007 - Petr Sokol
27 Dub

 

Vážení čtenáři

Právě dostáváte do ruky čtvrté číslo  CEVROREVUE. Přestože vychází v dubnu, nejedná se o aprílové vydání. Naopak témata, která v ní najdete, patří mezi závažná. Klíčovou se tentokrát stala otázka naší národní bezpečnosti a s ní spojená problematika možného umístnění amerického radaru na našem území. Česká levice jako obvykle dává přednost módnímu antiamerikanismu před obranou státu a spojeneckými závazky. Levicoví autoři šíří řadu polopravd. I proto jsme americkou raketovou obranu a její souvislosti vybrali jako stěžejní téma. Raketovou obranu, radarovou stanici i hrozbu použití raket nedemokratickými režimy představuje hned několik článků z pera známých odborníků. Akademický pohled představuje například úvodní článek Petra Robejška, příspěvek vedoucího katedry mezinárodních vztahů Masarykovy univerzity v Brně Petra Suchého, nebo Jiřího Schneidera z Pražského institutu bezpečnostních studií. Naopak praktický pohled nabízí stať prezidenta Asociace obranného průmyslu Jiřího Hynka.
   Exkluzivní rozhovor na téma radarové stanice v ČR poskytl našemu časopisu americký velvyslanec pan Richard Graber.
   Již tradičně je součástí vydání grafická příloha tématu znázorňující, jak funguje raketová obrana a jaké území pokrývá.
   V rubrice O Cevro bych rád upozornil na reportáž z mezinárodní konference o volbách ve středoevropských zemích. Patří totiž k největším akcím roku a přinesla velmi zajímavé postřehy českých i zahraničních politologů.
   V Zahraniční inspiraci se v původním článku estonské politoložky Ivi Zajedové vracíme k parlamentním volbám v této pobaltské zemi. Ty přinesly úspěch pravici. Estonsko jsme vybrali také proto, že sestavování jeho vlády v mnohém připomíná českou situaci. V Galerii osobností pak najdete vizitku jednoho z největších liberálních myslitelů, Skota Davida Huma.

Pěkné čtení a příjemnou jarní pohodu!