Parlamentní volby 2005-6 v zemích V4 - politologická konference

22. března 2007 - CEVRO News
22 Bře

 

V pátek 13. dubna uspořádalo CEVRO ve spolupráci s vysokou školou CEVRO Institut a za podpory frakce Evropské lidové strany – Evropských demokratů mezinárodní konferenci o příčinách a důsledcích posledních volebních výsledků ve čtyřech středoevropských zemích.

Je důvod k obavám?
Dopolední blok byl věnován zasazení proběhlých voleb do mezinárodního kontextu. Rektor CEVRO Institutu Miroslav Novák se ve svém příspěvku, nazvaném „Od soutěže k soutěživosti“, zaměřil na srovnání politického vývoje v České republice, v Maďarsku a Polsku. Za hlavní faktor těsných (patových) volebních výsledků označil volební systém, přičemž srovnal situaci v ČR, Maďarsku a ve dvou západních zemích, jež řešily v minulosti obdobné problémy – Itálii a Francii. Na závěr doporučil změnu českého volebního systému tak, aby více podporoval utváření předvolebních koalic.

Jako druhá vystoupila profesorka Soňa Szomolányi z Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Její příspěvek odpovídal na otázku, zda výsledky posledních voleb v zemích V4 jsou skutečně důvodem k obavám. Prof. Szomolányi si vybrala několik na první pohled alarmujících fenoménů: volební úspěch radikálních stran a jejich vstup do vlády, násilí v ulicích Budapešti, rasistické výroky politiků, dlouhé povolební jednání. Připomněla, že všechny tyto fenomény můžeme najít i v západoevropských demokraciích. A to často dokonce v markantnější podobě. Odsudky komentátorů hodnotila jako veskrze povrchní. Na zavěr pak zdůraznila, že většina problémů nemá ryze regionální charakter, nýbrž jde o věci, se kterými se potýká celá Evropa.

Stanislav Balík z Masarykovy univerzity se soustředil především na vliv posledních voleb na postoje jednotlivých visegrádských zemí k Evropské unii. Připomněl, že změnami prošla především zahraniční politika ČR a Polska, částečně pak i Slovenska. V té souvislosti porovnal východiska politických postojů české a polské vlády, která se sice prakticky vůbec neshodují, nicméně jejich důsledkem je odbobně rezervovaný postoj obou vlád k současnému trendu integrace. 

Jako poslední v prvním bloku vystoupil poslanec Evropského parlamentu Jan Zahradil. Jeho příspěvek se věnoval nejprve kritice označení „Střední Evropa“, které je podle jeho názoru v politickém žargonu spíše příznakem politického romantismu, o čemž svědčí velké rozdíly v politické realitě visegrádských zemí. Poté analyzoval možné celoevroposké ekonomické dopady reforem i dopady změněných zahraničně-politických kursů české a polské vlády. Ekonomický vzestup zemí V4 by mohl mít pozitivní vliv nejen na tyto země, ale také na celou EU. Stanoviska ČR a Polska k evropské ústavě, příp. k americkému radaru by pak mohly ovlivnit institucionální i globální rozměr EU. 

Celý článek naleznete v dubnovém čísle CEVRO Revue.

Program Konference:

10:00-12:00     Středoevropské volby v kontextu

  • Prof. Dr. Miroslav Novák, rektor vysoké školy CEVRO Institut
  • PhDr. Stanislav Balík, PhD., politolog Masarykovy univerzity Brno
  • Prof. PhDr. Soňa Szomolányi, Ph.D., vedoucí katedry politologie Filosofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě 
  • Ing. Jan Zahradil, poslanec Evropského parlamentu

12:00-13:00      Přestávka na oběd

13:00-14:30      Případové studie vlivu voleb na stranické systémy 

  • Mgr. Lukáš Benda, politolog, hungarista
  • Doc. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D. Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně
  • Mgr. Zbigniew Krzysztyniak, politolog a novinář, zpravodaj tiskové agentury PAP 
  • PhDr. Petr Sokol, politolog, vysoká škola CEVRO Institut

14:30-16:00      Případové studie využití marketingových metod v jednotlivých volebních kampaních

Sborník

Z konference bude vydán sborník. Již teď si jej můžete objednat zde.

Fotoreportáž

Konferenci zahájil ředitel CEVRO Ladislav Mrklas      Miroslav Novák


Soňa Szomolányi      Stanislav Balík


Jan Zahradil      Momentka z diskuse při dopolední části


Zbigniew Krzystyniak      Lukáš Benda


Lubomír Kopeček      Petr Sokol


Momentka z diskuse po prvním odpoledním bloku      Marek Buchta


Andrey Školkay      Anna Matušková


Ladislav Mrklas      Petr Fiala


Momentka z diskuse po druhém odpoledním bloku      Konference o parlamentních volbách v zemích V4 zaplnila celou aulu Měšťanské besedy