Setkání International republican institute

11. března 2007 - Jiří Kozák
11 Bře

Již podruhé se setkali zástupci pravicových think-tanků ze Střední a Východní Evropy na pracovním jednání pořádaném Mezinárodním republikánským institutem (IRI). Minulý rok v litevském Vilniusu, letos ve slovinské Lublani jednali o vzájemné spolupráci a předávali si zkušenosti ze své činnosti.
   Ve slovinském hlavním městě se na konci února setkalo osmnáct organizací z dvanácti států. Každá z těchto organizací je v jiné fázi svého vývoje. Některé vznikly již v minulém století, jako pořadatelská IRI, Konrad Adenauer Stiftung z Německa, FAES ze Španělska, maďarský Századvég nebo jediný český zástupce na konferenci, CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie. Na druhé straně stojí organizace, jejichž vývoj je ještě v plenkách, jako polské CREO či slovenský Institut pro moderní Slovensko.

Předávání zkušeností
Právě rozdílnost ve zkušenostech má přinést všem účastníkům možnost načerpat nové nápady, případně projednat společné projekty. Celý program byl velmi pracovní. Po zahájení rezidentním ředitelem IRI pro Evropu Janem Surotchakem a krátkém představení všech zúčastněných jsme se vrhli do praktických záležitostí. Prvním tématem bylo financování projektů a aparátů jednotlivých think­-tanků. Zkušenosti jsou rozdílné. Německo, Španělsko a Maďarsko mají systém státního financování, jinde spoléhají na granty a peníze sponzorů. Zajímavý byl z tohoto pohledu příklad Heritage Foundation, která dvě třetiny svého rozpočtu skládá z příspěvků ­jed­not­livců.
   V další části workshopu jsme se bavili o projektech vzdělávání. Příkladem, který mnohé zaujal, je naše jednoroční Liberálně-konzervativní akademie. Vysoká škola CEVRO Institut nemá u ostatních organizací obdobu. Neblíže je maďarský Századvég, který ve spolupráci s budapešťskou univerzitou Corvinus Egyptem provozuje magisterský program politických věd.

Regionální spolupráce
Druhý den setkání se odehrával v ústředí Slovinské demokratické strany. Hlavním tématem byla spolupráce organizací napříč Evropou. Všichni jsme se shodli na užitečnosti vzájemné výměny expertů na různá témata. Většina států našich organizací má zkušenost s přechodem k demokracii. Tato zkušenost je nyní předávána dále, ať se jedná o země Balkánu, bývalého SSSR, nebo oblast Latinské Ameriky.
   Výměna expertů je také důležitá v případech, kdy se think-tanky podílejí na přípravě reforem ve svých státech. Právě think-tanky mohou poskytnout dobrou službu při předávání pozitivních i negativních zkušeností.
   Celá pracovní část byla ukončena v pátek v poledne. Zástupci IRI představili svou představu, že po lublaňském jednání bude v květnu následovat další. Na něm zhodnotíme využití nově nabytých poznatků a nápadů a pohovoříme o dalších společných projektech. Hostitelem setkání by mohl být CEVRO Institut.

Přijetí v Národním shromáždění
V pátek odpoledne nás přijal v sídle slovinského Národního shromáždění jeho předseda France Cukjati. Během návštěvy budovy Národního shromáždění návštěvníka zaujmou dvě věci. Za prvé, vchod budovy postavené v roce 1959 je vyzdoben množstvím nahých postav. A za druhé, vestibul je vyzdoben původní nástěnnou malbou, která představuje historii slovinského národa. Čtrnáct set let je vymalováno na dvou stěnách a zbylé dvě stěny jsou věnovány dvou desítkám let boje s nacismem a nástupu komunismu. Vzhledem k množství nacistických a komunistických symbolů je s podivem, že tento „přehled“ slovinské historie přežil až do dnešních dnů.

Příští setkání v Praze
V průběhu pátečního večera a soboty jsme se všichni vrátili do svých zemí. Teď budeme pracovat na realizaci podnětů, abychom na příštím setkání zhodnotili přínos vzájemné spolupráce. Nápadů je mnoho, tak věřím, že setkání v květnu bude zajímavé. A bude o to příjemnější, že ho může hostit jarní Praha. Se zástupci IRI o tom budeme ještě jednat.


Momentka ze slovinského parlamentu. Druhý zleva Jan Erik Surotchak, prezident IRI Slovakia.
Momentka ze slovinského parlamentu. Druhý zleva Jan Erik Surotchak, prezident IRI Slovakia.