Návod k cestě za štěstím. Úspěšní Irové vědí, kam jdou. Úspěšní Češi to netuší

03. ledna 2007
03 Led

Rozsáhlý text redaktora Jiřího Soboty srovnává Českou republiku dnes a Irsko od konce 80. let do dneška, co se týče výchozího stavu ekonomiky před rozsáhlými reformami, samotného reformního úsilí i politického konsensu, který panoval v průběhu i po skončení reforem. Autor se v něm zamýšlí nad příčinami irského úspěchu a českého přešlapování. V části, v níž autor o budoucnosti české společnosti hovoří se zástupci stran a think tanků, je citován také ředitel CEVRO Ladislav Mrklas, který mj. říká,"u nás je ideologie v rozměrech období studené války; je brána jako nesmiřitelný souboj dobra a zla".

Více viz www.respekt.cz

02.01.2007
Respekt, 2. 1. 2007