CEVRO na 17. kongresu ODS

21. prosince 2006 - Ladislav Mrklas
21 Pro

CEVRO opět po roce prezentovalo výsledky své práce. První stánek představil především publikační aktivity CEVRO z poslední doby, tedy dva nové svazky edice Analýzy věnované podnikatelskému prostředí v naší zemi, a také dvojčíslo CEVRO Revue s přílohou k podzimním komunálním a senátním volbám i speciální kongresovou přílohou. Na stánku byly také k dispozici materiály, jež CEVRO vydalo při příležitosti letošních voleb – tedy mnohasetstránkový Průvodce pravicového kandidáta 2006, určený kandidátům do Poslanecké sněmovny a Průvodce pravicového komunálního kandidáta 2006 pro podzimní volby.
   Druhý stánek představil nejčerstvější a také dosud nejvýznamnější aktivitu spojenou s CEVRO – tedy nově akreditovanou vysokou školu CEVRO Institut. Zde také svojí novou knihu politických komentářů s názvem Svět viděný z Řípu podepisoval česko-německý politolog a dlouholetý spolupracovník CEVRO Petr Robejšek. Na vydání a distribuci této knihy se podílí právě CEVRO Institut.
   Velký zájem delegátů a hostů upoutala anketa realizovaná sličnými hosteskami z agentury Tambor. Ty během sobotního programu dokázaly vyzpovídat takřka tři sta respondentů. Tento počet byl dostatečnou zárukou reprezentativity jejich výzkumu, jehož výsledky naleznete níže.
   Největším lákadlem byla ale znovu originální cevrovice, která poprvé měla svůj vlastní stánek. U něj se vystřídali snad všichni přítomní bez ohledu na věk, pohlaví a postavení. Novinkou byl tzv. bezedný kalíšek CEVRO, který obdrželi všichni, kdo odpověděli na anketní otázky. Do kalíšku jim potom během celého kongresu byl naléván blahodárný mok.

Výsledky ankety
Kongresová anketa byla rozdělena na dvě části – v jedné z nich se tazatelky ptaly na znalosti, týkající se vysoké školy CEVRO Institut, ve druhé chtěly slyšet názory dotazovaných na současnou politickou situaci. V první části výzkumu projevili delegáti kongresu velmi dobrou znalost CI, jelikož zhruba 90 % vědělo, že CI je vysoká škola a dokázalo vyjmenovat oba studované obory, menší, ale stále dvoutřetinový počet delegátů věděl, že v době kongresu je ještě možné podat přihlášku na CI.
   Ve druhé, politické části ankety delegáti vyhodnotili současné ministry vlády Mirka Topolánka a nejlépe si dle nich v čele resortu vede ministr vnitra Ivan Langer. Nejlepším řešením povolební situace jsou pak podle 80 % delegátů co nejrychlejší nové volby.


 Cevrovicí si připil i předseda Senátu Přemysl Sobotka
Cevrovicí si přiťukl i předseda Senátu Přemysl Sobotka.


Petr Robejšek podepisoval svoji novou knihu Svět viděný z Řípu
Petr Robejšek podepisoval svoji novou knihu Svět viděný z Řípu.

Jaké je podle Vašeho názoru co nejlepší řešení současné patové situace?
Jaké je podle Vašeho názoru co nejlepší řešení současné patové situace?