Vědomostní test

22. listopadu 2006 - redakce
22 List

1/ Kolik členů má bankovní rada ČNB?
a)             5
b)             6
c)             7


2/ Může NKÚ kontrolovat účetnictví politických stran?
a)             ano
b)             ne

 
3/ Který soud rozhoduje v ČR v záležitosti rozpuštění politické strany?
a)             Ústavní soud
b)             Nejvyšší soud
c)             Nejvyšší správní soud


4/ Na jak dlouhou dobu jsou jmenováni soudci Ústavního soudu?
a)             8
b)            10
c)             12


5/ Ve kterém roce ze zákona zanikne Česká konsolidační agentura?
a)             2007
b)             2008
c)             2009


6/ Jak se jmenuje nejznámější fond Ministerstva dopravy?
a)             Státní fond pro rozvoj dopravy a infrastruktury
b)             Státní fond pro dopravní rozvoj
c)             Státní fond dopravní infrastruktury


7/ Kdo jmenuje ústředního ředitele České obchodní inspekce?
a)             ministr průmyslu a obchodu
b)             ministr financí
c)             ministr pro místní rozvoj


8/ Která z následujících institucí nepatří mezi ústřední orgány státní správy?
a)             Český statistický úřad
b)             Úřad průmyslového vlastnictví
c)             Státní zdravotní ústav


9/ Je členství v Hospodářské komoře povinné?
a)             ano
b)             ne


10/ Kterou politickou stranou byl nominován současný předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání?
a)             ODS
b)            ČSSD
c)             KSČM

11/ Ve kterém moravském městě sídlí Justiční škola?
a)             Zlín
b)             Kroměříž
c)             Olomouc


12/ Kolik vědeckých ústavů je součástí Akademie věd?
a)             31
b)             41
c)             51

13/ Kolik krajských zastupitelů může předložit návrh zákona?
a)             10
b)             20
c)             návrh zákona může podat pouze zastupitelstvo jako celek

 
14/ Pod které ministerstvo spadá Státní úřad pro jadernou bezpečnost?
a)             Ministerstvo obrany
b)             Ministerstvo životního prostředí
c)             pod žádné, je podřízen přímo vládě

 
15/ Kolik senátů má Ústavní soud?
a)             3
b)             4
c)             5


16/ Jak se jmenuje mezinárodní organizace horních komor, jejímž členem je i český Senát?
a)             Mezinárodní asociace druhých komor
b)             Asociace evropských Senátů
c)             Mezinárodní federace Senátů


17/ Jak se jmenuje vědecké a školící středisko Parlamentu ČR?
a)             Parlamentní institut
b)             Parlamentní vzdělávací centrum
c)             Školící centrum Parlamentu České republiky

 
18/ Komu je odpovědný ombudsman?
a)             Poslanecké sněmovně
b)             Senátu
c)             Prezidentu republiky

 
19/ Kdo je v současnosti předsedou Nejvyššího kontrolního úřadu?
a)             Miroslav Beneš
b)             František Dohnal
c)             Dušan Tešnar

 
20/ Ve kterém městě nesídlí vrchní státní zastupitelství?
a)             Praha
b)             Brno
c)             Olomouc

 
Správné odpovědi:
1/c, 2/b, 3/c, 4/b, 5/a, 6/c, 7/a, 8/c, 9/b, 10/b, 11/b, 12/c, 13/c, 14/c, 15/b, 16/b, 17/a, 18/a, 19/b, 20/b

 
Hodnocení:
0–7/ Pro Vás je český správní systém skutečně španělskou vesnicí.
8–15/ Orientaci ve fungování českých státních institucí máte dobrou a na úřadech se neztratíte.
15–20/ Vy jste kompletně připraven vyučovat správní právo.