Senát a podpora českým podnikatelům

22. listopadu 2006 - Jiří Nedoma
22 List

Podpora českých podnikatelů ze strany Senátu existuje již od jeho ustavení. Vedle přijímání skutečně kvalitní legislativy může Senát i jeho členové přispívat k dalšímu rozvoji podnikatelského prostředí mnoha jinými způsoby. Například smyslem zahraničních cest senátorů bývá navazování a zprostředkování hospodářských kontaktů. Vedle toho se výbory Senátu i jednotliví senátoři snaží v rámci odborných konferencí poukázat na problémy trápící české podnikatele a případně navrhnout optimální řešení, která by se dala později zapracovat do přijímaných zákonů během legislativního procesu. Výjimkou v tomto ohledu není ani Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který převzal záštitu nad konferencí Budoucnost českého exportu – jak zajistit rovné podmínky pro malé a střední podniky, která se konala ve středu 8. listopadu. Jelikož jsem byl Výborem pověřen, abych na konferenci pronesl úvodní zdravici, napadlo mě v této souvislosti několik myšlenek týkajících se podpory drobného podnikání u nás. Zejména považuji za důležité, abychom se pokusili odkrýt podstatu problémů českých podnikatelů. Myslím, že je dobrý počin, když vláda připravuje projekty na podporu exportu, ale na druhou stranu se nabízí otázka, na kolik jsou takové projekty účinné ve chvíli, kdy je podnikatelské prostředí svázáno pomocí spousty zbytečných ekonomických a byrokratických překážek. Tento fakt nám jasně ukazuje, jak chybně minulé vlády uvažovaly a jak se zbytečně plýtvalo finančními prostředky. Stát na jednu stranu ztížil podnikaní deformací sociálního systému, neúměrným daňovým zatížením a dalšími omezeními, které dodnes stojí podnikatele jen čas, peníze. Na druhou stranu stát připravil množství dotačních programů, které měly podnikatelům pomáhat v realizaci jejich podnikatelských záměrů. Přitom se všeobecně ví, že investovat peníze přímo, tedy těmi, kteří si je skutečně vydělají, je mnohem více efektivní, než se spoléhat na drahou a nepřehlednou strukturu státu. Ta stojí ve skutečnosti více, než se poté reálně v podobě státních dotací investuje. Proto vždy budou socialistické nápady tohoto ražení jen vzdušnými zámky. Dnes jsem velmi rád, že naše nová vláda je připravena tento neblahý stav změnit a českým podnikatelům tak skutečně pomoci. Otázka je, zda k těmto krokům získá mandát na delší dobu. Doufejme, že předčasné volby, které v této situaci považuji za nevyhnutelné, k tomuto výsledku povedou.