Garanti a lektoři

09. února 2004 - CEVRO News
09 Únor

Jména odborných garantů a lektorů jsou zárukou nejvyšší kvality

EkonomiePřednáška Ekonomie - Prof. Ing. Robert Holman, DrSc.

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D. (odborný garant)
doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.
Ing. Jaroslava Kypetová, Ph.D.

Mezinárodní vztahy

Dr.habil. Petr Robejšek (odborný garant)
doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
Mezinárodní vztahy - PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Politologie

prof. Dr. Miroslav Novák (odborný garant)
PhDr. Petr Sokol
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

Politický marketing

Ing. Marek Buchta, MBA (odborný garant)Přednáška politického marketingu Ing. Marka Buchty
Mgr. Tatiana Wartuschová
Marek Hlavica

Právo

doc. JUDr. Alena Macková,Ph.D. (odborná garantka)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

Komunikace a veřejná prezentaceVeřejná prezentace - PhDr. Jiří Frgal

PhDr. Jiří Frgal (odborný garant)
Ing. Hana Svobodová