Chráníme vaše data

06. února 2004 - CEVRO News
06 Únor

Vaše soukromí na cevro.cz

Tyto webové stránky jsou spravovány občanským sdružením CEVRO - Liberálně-konzervativiní akademie. Hlavním cílem našich webových stránek je být cenným zdrojem informací o našich cílech a aktivitách. Chceme, abyste se cítili bezpeční, když navštěvujete naše stránky a zavazujeme se proto zajišťovat Vaše soukromí, když tak činíte. Níže Vám poskytujeme přehled o tom, jak chráníme Vaše soukromí během Vaší návštěvy našich stránek.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace na stránkách cevro.cz jsou sbírány dvěma způsoby: (1) nepřímo (např. pomocí technologie používané na našich stránkách); a (2) přímo (např. pokud nám osobně poskytujete informace na různých stránkách cevro.cz).
Příkladem nepřímého sběru informací je monitorování Vašeho vstupu na naše stránky. Když vstoupíte na stránky cevro.cz, Vaše internetová adresa je automaticky uložena do seznamu internetových přístupů na naše stránky.
Informace shromažďujeme také, pokud nám je dobrovolně poskytnete. Na našich stránkách nabízíme možnost přihlásit se na námi pořádanou konferenci nebo seminář či zaregistrovat se k odebírání časopisu CEVRO či CEVRO Newsletteru a poskytnout nám tímto informace o své osobě. Naše webové stránky Vám také umožňují aktualizovat informace, které jste nám o sobě sdělil při registraci, pokud si již nepřejete od nás nadále získávat informace.

K jakému účelu poskytnuté informace používáme?

Informace analyzujeme, abychom mohli určit, co je na našich stránkách nejvíce efektivní, a k identifikování cest, jak stránky zlepšit, eventuálně k určení, jak můžeme stránky cevro.cz přizpůsobit, aby pro Vás byly co nejefektivnější. Data můžeme použít také k dalším účelům, které bychom Vám však popsali v okamžiku, kdy bychom Vás o takovéto informace požádali.

Vyměňujeme si Vaše data s externími partnery?

Nikoli.

Jak nakládáme s citlivými osobními daty?

Obecně se nesnažíme o shromažďování citlivých osobních dat prostřednictvím těchto stránek. Pokud bychom usilovali o sbírání takovýchto informací, požádáme Vás o Váš souhlas se zamýšleným použitím těchto dat. Poskytováním nevyžádaných citlivých osobních dat nám dáváte svolení k jejich používání v souladu s aplikovatelným právem, jak je popsáno v tomto prohlášení o ochraně dat. "Citlivými osobními daty" se rozumí různé kategorie osobních dat označené evropským a českým právem na ochranu dat vyžadující speciální zacházení a za určitých okolností také získání výslovného souhlasu. Poskytujeme Vám přístup k informacím o Vaší osobě?

Jak je to s bezpečností dat?

Činíme příslušná opatření k udržení bezpečnosti dat na stránkách cevro.cz.